DEKLARACJA PRYWATNOŚCI

Ponieważ Twoja prywatność jest bardzo ceniona, Twoje dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczane w ostrożny sposób. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia, jakie dane osobowe Lukas Frankenstein (zwany dalej LF) gromadzi, w jakim celu i komu mogą być udostępniane.

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu przepisów prawa jest Łukasz Tomasz Przelaskowski działający samodzielnie pod nazwą Lukas Frankenstein z siedzibą w Wijster, zarejestrowany w Izbie Gospodarczej pod numerem 84626704, adres e-mail: lukasfrankenstein.writer@gmail.com ;

1) Kiedy obowiązuje niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności?

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wszystkich danych osobowych*, które firma LF przetwarza od użytkowników jej usług. Korzystając ze strony internetowej i/lub usług LF, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności.

*Dane osobowe w rozumieniu art. 4 RODO UE: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Dzieci poniżej 16 roku życia są umieszczane w bazie danych klientów wyłącznie za zgodą rodziców/opiekunów. Rodzice/opiekunowie mogą wycofać swoją zgodę, wtedy usuniemy dane osobowe dziecka.

2) Jakie dane są zbierane i dlaczego?

W celu świadczenia swoich usług konieczne jest, aby LF zbierała i przechowywała od Ciebie szereg prawnie chronionych danych osobowych. Poniżej znajdziesz przegląd przetwarzanych przez nas danych osobowych:

– Imię i nazwisko

– Seks

– Data urodzenia

– Miejsce urodzenia

– Dane adresowe

– Stan cywilny

– Numer telefonu

– Adres e-mail

– Numer konta bankowego

– Numer NIP i Izby Handlowej

3) W jakim celu przetwarzane są Twoje dane osobowe?

LF przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach:

– Aby móc zadzwonić lub wysłać wiadomość e-mail, jeśli jest to konieczne, aby móc świadczyć nasze usługi lub odpowiedzieć na zadane pytanie (poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej lub telefonicznie);

– Aby poinformować Cię o zmianach w naszych usługach i produktach;

– Aby móc poprawnie wykonać zawartą umowę;

– Obsługa Twojej płatności;

– LF przetwarza również dane osobowe, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, takie jak dane, których potrzebujemy do własnego zeznania podatkowego.

4) Jak długo przechowywane są dane osobowe?

Twoje dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to zasadnie konieczne do świadczenia usług i wypełnienia obowiązków prawnych. W praktyce oznacza to, że Twoje dane będą przechowywane tak długo, jak długo uzyskasz odpowiedź na Twoje pytanie (po wypełnieniu formularza kontaktowego) lub jeśli jesteś naszym klientem i po tym czasie tylko, jeśli jest to wymagane prawnie w administracji finansowej przez maksymalnie 7 lat.

5) Świadczenie na rzecz osób trzecich

Dane osobowe, które przekazujesz LF, mogą zostać przekazane podmiotowi trzeciemu wyłącznie za Twoją zgodą i/lub jeśli jest to konieczne do realizacji celów opisanych powyżej i/lub obowiązków prawnych (np. prawidłowe wykonanie umowy, przetwarzanie płatności , administracyjnego i/lub fiskalnego obowiązku zatrzymania). LF nigdy nie przekazuje Twoich danych osobowych innej stronie, z którą nie została zawarta umowa o przetwarzanie. Oczywiście z tymi podmiotami (przetwarzającymi) zawierane są niezbędne umowy, aby zagwarantować bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.

6) Jak chronione są Twoje dane?

LF dba o Twoje dane osobowe. LF podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed utratą, zniszczeniem lub bezprawnym wykorzystaniem.

Dane są przechowywane na bezpiecznym komputerze, w folderze chronionym hasłem oraz na dysku zewnętrznym i/lub telefonie komórkowym. Wszystkie te nośniki danych są dostarczane z najnowszą wersją oprogramowania zabezpieczającego i są regularnie aktualizowane.

O ile dane osobowe są gromadzone poza opisanym powyżej cyfrowym przechowywaniem, są one przechowywane w zamykanej szafce. Osoby trzecie nie mają dostępu do tych danych.

LF ma obowiązek zgłaszania wszelkich naruszeń danych w tzw. rejestrze naruszeń danych. Poważne naruszenia danych, które mogą mieć negatywne konsekwencje dla prywatności osoby, której dane dotyczą, będą zgłaszane przez LF do holenderskiego organu ochrony danych.

Jeśli uważasz, że Twoje dane nie są odpowiednio zabezpieczone lub istnieją przesłanki do nadużycia, skontaktuj się z Łukaszem Przelaskowskim  lukasfrankenstein.writer@gmail.com .

7) Biuletyn

W naszym biuletynie informujemy naszych klientów o ostatnich wydarzeniach, które mogą mieć znaczenie dla ich działalności oraz o kursach organizowanych przez naszą firmę i naszych partnerów. Jeśli wyrażałeś zgodę w przeszłości, ale nie chcesz już otrzymywać newslettera, możesz nam to zgłosić w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres lukasfrankenstein.writer@gmail.com .

8) Dostęp, poprawianie i usuwanie

W dowolnym momencie możesz poprosić LF o dostęp do swoich danych osobowych. Możesz również zażądać od LF poprawienia, uzupełnienia, usunięcia lub ochrony Twoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe, niekompletne lub nieistotne, lub jeśli są przetwarzane w inny sposób z naruszeniem przepisów ustawowych.

Wnioski o dostęp, poprawienie i/lub usunięcie danych osobowych można przesyłać na adres:

Jeśli jest to dozwolone przez prawo, LF zapewni, że Twoje dane (lub ich część) zostaną usunięte lub skorygowane w ciągu 10 dni roboczych.

9) Pliki cookie na stronie internetowej

LF używa wyłącznie funkcjonalnych i analitycznych plików cookie. Plik cookie to mały plik tekstowy, który jest przechowywany w przeglądarce komputera, tabletu lub smartfona podczas pierwszej wizyty na tej stronie. LF używa plików cookie o czysto technicznej funkcjonalności. Zapewniają one prawidłowe działanie witryny i np. zapamiętanie preferowanych ustawień. Te pliki cookie służą również do prawidłowego działania strony i jej optymalizacji. Nie umieszczamy plików cookie, które śledzą twoje zachowanie podczas surfowania. Możesz zrezygnować z plików cookie, ustawiając przeglądarkę internetową tak, aby nie przechowywała już plików cookie. Ponadto możesz również usunąć wszystkie informacje, które zostały wcześniej zapisane, za pomocą ustawień Twojej przeglądarki. Aby uzyskać wyjaśnienie, zobacz: https://veiliginternetten.nl/themes/gedrag/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

10) Reklamacje

Jeżeli masz skargę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, proszę o niezwłoczny kontakt z LF. Jeśli nie możemy tego z tobą porozumieć, to bardzo mnie to denerwuje. Zawsze masz prawo złożyć skargę do holenderskiego organu ochrony danych, który jest organem nadzorczym w zakresie ochrony prywatności.

11) Pytania

W przypadku jakichkolwiek pytań lub komentarzy dotyczących niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres lukasfrankenstein.writer@gmail.com.

12)  reCAPTCHA

Ta witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązuje Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi Google.